Odkaz na nové stránky :

Odkaz na stránky:  https://sdhchorelice.cz/

 

Fórum: https://sdhchorelice.cz/forum/     (Toto je interní fórum, na tomto vyvěšuji i zápisy ze schůzi atd.,)

Fórum pro děti: https://deti.sdhchorelice.cz/