Pozvánka na "závěrečnou" mládeže:

V sobotu 26.11.2016 proběhne ve zbrojnici závěrečná schůzka dětí . Sejdeme se v 16:00h - konec asi v 18:30h- program: přečtu výroční zprávu , řekneme si co se bude dít v roce následujícím, přivítáme nové členy. Potom bude video projekce- sestřih našich startů na soutěžích v roce 2016 , následovat bude projekce vybraného filmu a volná zábava . Občerstvení zajištěno ( bude pizza) dobrou náladu sebou.    Budu se těšit P.