Schůze :

Přátele hasiči dne 9.1.2016 od 18 hod se koná schůze

 doladění detailu pro výroční schůzi a košt.

A bude Pivo Moravan