Trénink dětí:

V pátek 16.9. tradičně v 16:45 h u zbrojnice.